Onderzoek naar uitgaansleven jongeren

Het Trimbos instituut heeft in 2013 onderzoek gedaan naar het gebruiken van alcohol en drugs onder jongeren in het uitgaansleven. Uit het onderzoek kunnen we een aantal zorgwekkende conclusies uit halen. Het onderzoek van Trimbos is uitgevoerd middels een enquête waar zo’n 3000 jongeren aan hebben meegewerkt.

Alcohol
Het onderzoek toonde aan dat jongeren tijdens het uitgaan stevig gebruik maken van alcoholische drankjes. Onder de mannelijke deelnemers tussen de 20 en 24 jaar ligt het gebruik van alcohol en drugs het hoogste. De mannen drinken gemiddeld voor het uitgaan zo’n 6 glazen alcohol en tijdens het uitgaan zo’n 9 glazen bier. Dat zijn 15 glazen bier op een avond. Voor vrouwen waren dat vooraf gemiddeld 4 alcoholische drankjes en tijdens het uitgaan zo’n 6 glazen.

Harddrugs
Harddrugs in het uit uitgaansleven is al jarenlang een probleem onder jongeren. Het onderzoek van Trimbos laat zien dat onder de gewone uitgaanders zo’n 10% wel eens gebruik maakte van de drugs ecstasy. Onder de bezoekers van party’s en festivals gaf zo’n 80% aan wel een ecstasy gebruikt te hebben.

Black-outs
Bij hevig gebruik van alcohol en drugs zien we vaker gebeuren dat mensen last hebben gehad van een black-out. Stukjes ‘film’ van de avond die niet meer aanwezig zijn in het geheugen van de gebruiker. 4 op de 10 deelnemers van de survey gaven aan hier wel eens last van te hebben gehad. In de meeste gevallen bleek overmatig alcohol gebruik hier de oorzaak van te zijn.

Naast black-outs bleken in het specifiek 1 op de 8 vrouwen last te hebben gehad van paniek of angst aanvallen door het gebruik van drugs. Mannen bleken uit het onderzoek hier minder last van te hebben.

Ruzie
Het onderzoek toonde aan dat zowel mannen als vrouwen gemiddeld net zo vaak betrokken raakte of op zoek gingen naar ruzie onder invloed van alcohol of drugs.

Conclusie
De conclusie die je uit dit onderzoek kunt trekken is dat jongeren zich niet genoeg bewust zijn van het gebruik van alcohol en drugs. Stichtingen en overheidsorganisaties die zich richten op drugsvoorlichting en preventie zullen hier in de toekomst nog veel tijd aan moeten besteden.

Bron: http://www.trimbos.nl/~/media/Nieuws%20en%20Persberichten/AF1254%20Het%20Grote%20Uitgaansonderzoek%202013%20digitaal.ashx